Kalkulator za izračun plaće

Kalkulator za izračun plaće

Pomoću kalkulatora za izračun plaće brzo i jednostavno možete izračunati svoju plaću u bruto ili neto iznosu te dobiti detaljniji izvještaj o doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te ostale doprinose na plaću.

Zagreb (23.60% / 35.40%)

Bruto (Bruto 1) je iznos na koji se obračunava mirovinsko, porezi i prirez.
Neto je konačan iznos koji se isplaćuje zaposleniku na račun, nakon što se podmire sve obveze prema državi.