Kalkulator za izračun autorskog ugovora

Izračun autorskog honorara

Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za autorska djela kao što su: jezična djela, glazbena djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, arhitekture, fotografska djela, audiovizualna i kartografska djela te prikazi znanstvene ili tehničke prirode (planovi, skice, tablice i dr.)

Zagreb (23.60%)