Povratak

Brodski električar I (m/ž)

JADROLINIJA Rijeka
Prijava do: 30. 06. 2024.
Lokacija rada: Rijeka

Opis posla

Jadrolinija oglašava potrebu za prijemom za radno mjesto: Brodski električar I (m/ž) - 1 izvršitelj. Opis poslova: - održavanje i popravljanje brodske instalacije - obavljanje manje složenijih elektromehaničarskih poslova u radionici kao i na brodu - održavanje, popravljanje i montiranje manje složenih električnih strojeva, opreme i električnih instalacija - sudjelovanje u svim fazama postavljanja električnih, signalizacijskih, alarmnih, komunikacijskih i gromobranskih instalacija na brodu - servisiranje rasvjete, signalizacijskih i alarmnih sustava - servisiranje svih elektromotora na brodu - servisiranje svih vrsta generatora - održavanje i po potrebi zamjena dotrajalih baterijskih jedinica - održavanje raznih klimatizacijskih i rashladnih uređaja na brodu - spajanje aparata i uređaja lemljenjem Mjesto rada: Rijeka.
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Za navedeno radno mjesto utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su: Stručna sprema: SSS za brodskog električara ili srodna elektro škola (3 ili 4 godine) Radno iskustvo: poželjno, ali nije uvjet Posebne potrebne vještine: vozačka dozvola B kategorije Dodatni uvjeti: - samostalnost i odgovornost u radu - usmjerenost na rad i postizanje rezultata (spretnost, preciznost, brzina u radu) - proaktivnost, inicijativnost i fleksibilnost - sklonost timskom radu Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti: - životopis - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) - elektronički ispis radnog staža evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana) Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji se temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na to pravo poziva dužan je za to dostaviti tražene dokaze. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH, a poveznica je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DO KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Jadrolinija dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja oglasa radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Rok za podnošenje zamolbi s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta je od 10.06.2024. do 30.06.2024. godine, a dostavljaju se na adresu iz oglasa.
Stručna spremaSrednja stručna sprema
Vozačka dozvolaB

Poslodavac ti nudi

- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom, uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme
Jadrolinija Rijeka
Jadrolinija Rijeka
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen10. 06. 2024.
Kategorije
Prosječna plaća u kategoriji Elektrotehnika iznosi 911.23 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću