Povratak

Serviser - strojar I (m/ž)

JADROLINIJA Rijeka
Prijava do: 30. 06. 2024.
Lokacija rada: Rijeka, Split

Opis posla

Jadrolinija oglašava potrebu za prijemom za radno mjesto: Serviser - strojar I (m/ž) - 2 izvršitelja. Opis poslova: - održavanje i servisiranje brodskog pogonskog stroja i pomoćnih motora - preventivno i korektivno održavanje brodskih sustava - održavanje i servisiranje glavnog i pomoćnih motora brodova, kompresora, raznih pumpi, ventila, cjevovoda, sustava hidraulike i sl. - redovito održavanje, otklanjanje kvarova, skidanje i zamjena oštećenih dijelova - čišćenje dijelova motora, pumpi, uređaja za hlađenje te vršenje montaže nakon izvršenih popravaka - obavljanje manje složenih tokarskih, monterskih, vodoinstalaterskih te poslova varioca i drugih sličnih poslova - obavljanje manje složenih mehaničarskih poslova u radionici i na brodu po nalogu voditelja interventne grupe Napomena: rad se odvija na brodovima i u radioni na kopnu. Mjesto rada: Rijeka - 1 izvršitelj, Split - 1 izvršitelj.
Vrsta poslaNa određeno vrijeme

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Za navedeno radno mjesto utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su: Stručna sprema: SSS za brodskog mehaničara ili srodna zanimanja Radno iskustvo: poželjno, ali nije uvjet Posebne potrebne vještine: vozačka dozvola B kategorije Dodatni uvjeti: - samostalnost i odgovornost u radu - usmjerenost na rad i postizanje rezultata (spretnost, preciznost, brzina u radu) - proaktivnost, inicijativnost i fleksibilnost - sklonost timskom radu Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti: - životopis - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) - elektronički ispis radnog staža evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana) Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji se temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na to pravo poziva dužan je za to dostaviti tražene dokaze. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH, a poveznica je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DO KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Jadrolinija dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja oglasa radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Rok za podnošenje zamolbi s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta je od 10.06.2024. do 30.06.2024. godine, a dostavljaju se na adresu iz oglasa.
Stručna spremaSrednja stručna sprema
Vozačka dozvolaB

Poslodavac ti nudi

- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom, uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme
Jadrolinija Rijeka
Jadrolinija Rijeka
Potreban broj zaposlenika2
Oglas objavljen10. 06. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Instalacije, održavanje i popravci iznosi 865.16 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću