Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

IT tehničar (m/ž)

NARODNE NOVINE, d.d.
Prijava do: 20. 06. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Narodne novine d.d. dana 10. lipnja 2024. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog roka za radno mjesto IT tehničar (m/ž) - (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu). Od kandidata očekujemo: - potporu korisnicima informacijskog sustava u korištenju sustava - zaštitu sustava i praćenje rada i servisiranje ICT rješenja na tehničkoj razini (informatička strojna oprema, operacijski sustavi, mrežni komunikacijski programi, sustavi e-pošte, relacijska baza podataka, programi za uredsko poslovanje, Internet tehnologija)
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

- SSS tehničkog smjera ili VŠS ili VSS, elektrotehnički fakultet ili prirodoslovno-matematički fakultet ili fakultet organizacijsko-informatičkog, odnosno drugog tehničkog usmjerenja ili ekonomski fakultet (informatički smjer) - 1 godina na poslovima informatike Posebna znanja i vještine: - znanje stranog jezika (engleski) - poželjni stručni certifikati iz domene rada - vozačka dozvola za B kategoriju vozila Dokumenti koje je potrebno dostaviti: - prijavu na natječaj - životopis - presliku diplome ili svjedodžbe - elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca) - preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik. Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, za natječaj IT tehničar zaključno s 20. lipnja 2024. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr Zahvaljujemo na Vašem odazivu.
Stručna spremaSrednja stručna sprema, Visoka stručna sprema, Viša stručna sprema, Magistar struke, Sveučilišni prvostupnik
Vozačka dozvolaB
JezikEngleski (A2)
Minimalno radno iskustvo1
NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i ur
NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i ur
http://www.nn.hrSavski gaj, XIII. 6., 10000 Zagreb
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen10. 06. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji IT, telekomunikacije iznosi 1328.03 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću