Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Sistem inženjer (m/ž)

NARODNE NOVINE, d.d.
Prijava do: 20. 06. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Narodne novine d.d. dana 10. lipnja 2024. godine, raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog roka za radno mjesto Sistem inženjer (m/ž) - (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu). Od kandidata očekujemo: - poznavanje tipične arhitekture, procesa upravljanja i temeljnih tehnologija koji čine osnovu suvremenog podatkovnog centra - iskustvo u radu sa relacijskim bazama podataka (Oracle, Microsoft SQL, MySQL,..) - iskustvo u radu na vezanim sustavima tipičnog podatkovnog centra je prednost (poslužitelji, storage, virtualizacijske tehnologije (VMWare, Microsoft/Linux OS, Oracle, Fortinet…) - poznavanje različitih tehnologija iz domene IT sigurnosti i zaštite informacijskih sustava - odlično poznavanje AD infastrukture i Windows okruženja, Microsoft Exchange, Office 365, iskustvo u radu sa LAN i WAN mrežama i protokolima - izradu i ažuriranje tehničke dokumentacije te usklađivanje sustava sa ISO 27001 normama - praćenje tehnološkog razvoja iz područja djelatnosti - timski rad, sudjelovanje u poslovima potpore korisnicima informacijskog sustava u korištenju sustava kroz sustav helpdeska
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

- VŠS, VSS, informatički fakultet ili elektrotehnički fakultet ili prirodoslovno-matematički fakultet ili fakultet organizacijsko-informatičkog, odnosno drugog tehničkog usmjerenja ili ekonomski fakultet (informatički smjer) - 2 godine na poslovima održavanja IT sustava ili sličnim poslovima Posebna znanja i vještine: - znanje stranog jezika (engleski) - poželjni stručni certifikati iz domene rada - vozačka dozvola za B kategoriju vozila Dokumenti koje je potrebno dostaviti: - prijavu na natječaj - životopis - presliku diplome - elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca) - preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik. Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, za natječaj sistem inženjer zaključno s 20. lipnja 2024. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr Zahvaljujemo na Vašem odazivu.
Stručna spremaVisoka stručna sprema, Viša stručna sprema, Magistar struke, Sveučilišni prvostupnik
Vozačka dozvolaB
JezikEngleski (A2)
Minimalno radno iskustvo2
NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i ur
NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i ur
http://www.nn.hrSavski gaj, XIII. 6., 10000 Zagreb
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen10. 06. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji IT, telekomunikacije iznosi 1328.03 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću