Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Administrativni referent (m/ž)

Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske
Prijava do: 13. 11. 2014.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Agencija traži ambiciozne i motivirane djelatnike za timski rad u poticajnom okruženju na europskim i domaćim projektima te raspisuje natječaj za radno mjesto: Administrativni referent, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka na rad radnice koja koristi rodiljni i roditeljski dopust sukladno odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Opis poslova i zadaća adminstrativnog referenta: - primanje, evidentiranje, arhiviranje i otpremanje pošte - organiziranje interne dostave - preuzimanje i preusmjeravanje ulaznih poziva te evidentiranje zaprimljenih poruka - evidentiranje i arhiviranje ugovora - izdavanje, evidentiranje i obračunavanje korištenja službenih vozila - izdavanje i obračunavanje putnih naloga - vođenje poslovne komunikacije i korespondencije - obavljanje administrativnih poslova za rad Agencije - vođenje kadrovskih evidencija i obavljanje administrativnih kadrovskih poslova - organizacija poslova nabavke uredskog materijala - administriranje i arhiviranje dokumentacije - izrada blagajničkih izvještaja - priprema i posluživanje napicima - briga o čistoći radnog prostora - prijepis, vođenje i obavljanje svakodnevnih administrativnih i ostalih aktivnosti prema potrebama Agencije - obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja Agencije, pomoćnika ravnatelja i voditelja ureda

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Uvjeti - SSS ekonomskog, pravnog, društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog smjera - znanje engleskog jezika - znanje rada na računalu - vozački ispit B kategorije Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11) te koji imaju prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, a postojanje kojih su okolnosti kandidati dužni dokazati odgovarajućom dokumentacijom. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe sklone timskom radu koje ispunjavaju propisane uvjete u roku od deset dana od dana objave natječaja. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, ostvaruju to pravo u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poslodavac ti nudi

Nudimo poticajnu radnu sredinu, mogućnost dodatne edukacije i usavršavanja, ugodno radno okruženje.
Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
http://www.regea.orgAndrije Žaje 10, 10 000 ZagrebRegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) osnovana je 2008. godine od strane tri županije - Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske i Grada Zagreba u sklopu EU programa Inteligentna Energija za Europu. Od skromnog početka rada do danas, Agencija je ostvarila značajan iskorak, a kao prva energetska agencija osnovana u Republici Hrvatskoj aktivno je promovirala i poticala regionalni održivi razvoj u provedbi energetskih projekata kroz korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti na nacionalnoj razini te je postepeno zauzela poziciju vodećeg energetskog centra Jugoistočne Europe i šire. Misija Agencije Energetska smo agencija stručnih, ambicioznih i pozitivnih ljudi koji svojim znanjem i inovativnošću mijenjaju način gospodarenja energijom u Hrvatskoj. Jedinstvenim pristupom projektima uspješnog korištenja obnovljivih izvora energija i energetske učinkovitosti mijenjamo energetski krvotok Hrvatske. Naš su zaštitni znak energetski samodostatni gradovi, županije i regije. Vizija Agencije Naša vizija je uspostaviti mrežu energetski učinkovitih i ekološko osviještenih regija, gradova i općina na području Sjeverozapadne Hrvatske i šire. Takvim pristupom dobrom gospodarenju energijom, prepoznati smo među ostalim uspješnim europskim regijama 21. stoljeća. Inovativni pristupi i projektne ideje, odgovorni i visokoobrazovani tim stručnjaka, stručno i uspješno apliciranje na sve europske izvore financiranja dostupne za Hrvatsku, samo su neke od naših prednosti. Naš djelokrug rada obuhvaća informacije, edukaciju i promicanje najbolje prakse, podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih energetskih projekata, planova i programa, energetske preglede, energetsko certificiranje, inovativne koncepte financiranja energetskih projekata te provedbu i ugovaranje projekata financiranih iz energetskih ušteda.
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen06. 11. 2014.
Prosječna plaća u kategoriji Administrativna zanimanja iznosi 1101.46 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću