Povratak

Koordinator praćenja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima (m/ž)

Jadranski naftovod d.d.
Prijava do: 25. 05. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Postani dio našeg tima kao Koordinator praćenja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Mjesto rada: Zagreb. Tvoje poslovne aktivnosti: - zadužen si za izradu, izmjene i dopune internih akata koji reguliraju područja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima - koordiniraš provođenje i razvijaš plan aktivnosti unutar Društva u cilju sprječavanja sukoba interesa i koruptivnih radnji sukladno dobroj poslovnoj praksi - analiziraš godišnji Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i obavještavaš nadležne organizacijske jedinice Društva o planiranim zakonodavnim aktivnostima - pratiš, savjetuješ, predlažeš s ciljem unapređivanja procesa Društva iz područja usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima - potičeš stvaranje kulture korporativnog integriteta s ciljem osiguravanja zaštite ugleda Društva i kulture upravljanja rizicima - izrađuješ Godišnji plan rada praćenja usklađenosti poslovanja - izrađuješ prijedlog Politike upravljanja rizicima i prijedlog ciljeva poslovanja kao preduvjeta upravljanja rizicima - definiraš procese i metodologije upravljanja rizicima, planiraš, organiziraš i nadzireš implementaciju procesa upravljanja rizicima - na temelju podataka i izvještaja organizacijskih jedinica izrađuješ Registar rizika, Akcijski plan za rješavanje rizika i Izvještaj o upravljanju rizicima - daješ podršku vlasnicima rizika i vlasnicima mjera za ublažavanje rizika u djelotvornom upravljanju rizicima, upoznaješ zaposlenike Društva sa svrhom i ciljevima te Politikom i metodologijom upravljanja rizicima - organiziraš primjerenu izobrazbu menadžmenta i zaposlenika o upravljanju rizicima - surađuješ i razmjenjuješ saznanja i informacije s menadžmentom, članovima unutarnjih kontrola i sustava kvalitete te redovno izvješćuješ Upravu, NO i druge ključne dionike o nalazima, trendovima i podacima predmetnih područja
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Minimalni uvjeti: - VSS/300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo - rad s Microsoft programskim paketima - znanje engleskog jezika struke i povezane stručne terminologije - 10 godina radnog iskustva u stručnom području Tvoje kompetencije: - stručna i integrirana znanja o unutarnjim kontrolama, praćenju usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima - znanja o metodologijama i procesima identifikacije, procjene i obrade rizika - poznavanje propisa iz područja struke - poznavanje propisa iz područja zaštite podataka - informatička pismenost - znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU - znanja o poslovnom planiranju i upravljanju informacijama - sposobnost upravljanja informacijama, promjenama i rizicima - multidisciplinarnost - vještine pregovaranja i kriznog komuniciranja - strateško razmišljanje i mentalna agilnost - povjerljivost, kredibilnost, samostalnost; sistematičnost. Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.5.2024. godine. Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.5.2024. godine. Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama. Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima. Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se na poveznici: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka. Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane. O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.
Stručna spremaVisoka stručna sprema, Magistar struke
Digitalne vještineMS Office
JezikEngleski (B2)
Minimalno radno iskustvo10

Poslodavac ti nudi

Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.
Jadranski naftovod d.d.
Jadranski naftovod d.d.
Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu. Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen15. 05. 2024.
Kategorije
Prosječna plaća u kategoriji Pravo iznosi 997.22 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću