Povratak

Viši ekspert za OIE (m/ž)

Jadranski naftovod d.d.
Prijava do: 25. 05. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Postani dio našeg tima kao Viši ekspert za OIE (obnovljive izvore energije) - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Mjesto rada: Zagreb. Tvoje poslovne aktivnosti: - razvijaš i implementiraš složene financijske modele za različite investicijske pothvate u području OIE - vodiš i monitoriraš provođenje dubinskih analiza (due dilligence) vezanih za izglede ulaganja te koordiniraš suradnju i učinkovitost sa svim dionicima transakcije, uključujući pravne, financijske, komercijalne savjetnike, konzultante treće strane i dr. - istražuješ, pratiš i analiziraš mogućnosti ostvarivanja projekata povlačenjem sredstava EU te obavljaš poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu nadmetanja, u skladu s pravilima i najboljim praksama - provodiš preliminarne procjene potreba za uključivanjem interdisciplinarnih članova tima, uključujući procjenu lokacije, analizu resursa i regulatornu analizu, kako bi se odredila potrebna podrška projektu, kao i potencijalni rizici - kreiraš i/ili pregledavaš financijske modele projekata s naglaskom na razvojne rizike i utjecajem na povrat (ROI) - pratiš generiranje prihoda, operativne troškove i realizaciju plana troškova poslovanja Ureda i tvrtki kćeri vezanim uz djelatnosti OIE - sudjeluješ u pripremi financijskih izvješća i ostale dokumentacije vezane za tvrtke kćeri iz djelatnosti OIE, identificiraš prilike za optimizaciju tokova prihoda, surađuješ s financijskim i računovodstvenim timovima kako bi se osiguralo pravodobno i točno financijsko izvješćivanje i usklađenost s financijskim propisima - koordiniraš poslovne aktivnosti i surađuješ s internim i eksternim dionicima vezano za razvoj područja OIE djelatnosti
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Minimalni uvjeti: - VSS/300 ECTS; fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja - rad s Microsoft programskim paketima - znanje engleskog jezika struke i povezane stručne terminologije - 8 godina radnog iskustva u energetskom sektoru Tvoje kompetencije: - znanja o razvoju projekata OIE - stručna i integrirana znanja stručnog područja i poznavanje srodnih područja - strateško razmišljanje i poslovno planiranje - sposobnost utjecanja i djelovanja na druge - timski rad i kooperativnost - analitičko rasuđivanje i mentalna agilnost - inicijativnost - upravljanje znanjem, informacijama i promjenama; informiranost - konceptualno razmišljanje - znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU; informatička pismenost - kredibilitet; diplomatičnost; otpornost na stres Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.5.2024. godine. Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.5.2024. godine. Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama. Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima. Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se na poveznici: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka. Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane. O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na broj mobitela ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.
Stručna spremaVisoka stručna sprema
Digitalne vještineMS Office
JezikEngleski (B2)
Minimalno radno iskustvo8

Poslodavac ti nudi

Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.
Jadranski naftovod d.d.
Jadranski naftovod d.d.
Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu. Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen15. 05. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Ekonomija, financije i računovodstvo iznosi 988.52 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću