Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Tehnolog transporta II. - pripravnik (m/ž)

Jadranski naftovod d.d.
Prijava do: 25. 05. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Postani dio našeg tima kao Tehnolog transporta II. - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Mjesto rada: Zagreb.
Vrsta poslaNa određeno vrijeme

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Minimalni uvjeti: - VSS/300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područja: kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo, strojarstvo, elektrotehnika - rad s Microsoft programskim paketima - znanje engleskog jezika struke - vozačka dozvola B kategorije Tvoje kompetencije: - informatička pismenost - razvijeno kvantitativno i analitičko rasuđivanje, divergentno razmišljanje - interpretiranje podataka - fleksibilnost i sistematičnost Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.05.2024. godine. Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom diplome o završenom obrazovanju, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.05.2024. godine. Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama. Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima. Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se na poveznici: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka. Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane. O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.
Stručna spremaVisoka stručna sprema, Magistar struke
Vozačka dozvolaB
Digitalne vještineMS Office
JezikEngleski (A2)

Poslodavac ti nudi

Napomena: Odabrani se kandidat zapošljava u statusu pripravnika, na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.
Jadranski naftovod d.d.
Jadranski naftovod d.d.
Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu. Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.
Prosječna plaća u kategoriji Proizvodnja i zanatske usluge iznosi 829.61 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću