Povratak

Instrumentarac I. (m/ž)

Jadranski naftovod d.d.
Prijava do: 25. 05. 2024.
Lokacija rada: Sisak

Opis posla

Postani dio našeg tima kao Instrumentarac I. - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Mjesto rada: Terminal Sisak. Tvoje poslovne aktivnosti: - obilaziš postrojenje i izvršavaš preventivne preglede instrumentacijske opreme i dijelova kako bi identificirao/la potencijalne opasnosti, greške ili oštećenja - ispituješ, podešavaš, popravljaš i zamjenjuješ dijelove instrumentacijske opreme - instaliraš i sudjeluješ u testiranju nove opreme - pripremaš i provjeravaš ispravnost instrumentacijske opreme neposredno prije i za vrijeme transporta nafte - pružaš tehničku podršku prilikom realizacije ugovora za održavanje vatrodojave i automatske vatrozaštite - sudjeluješ u mjerenju i održavanju katodne zaštite - u suradnji sa Službom kontrole integriteta naftovodnog sustava prema potrebi sudjeluješ u obavljanju ispitivanja izolacije cjevovoda CIPS i DCVG metodom - vodiš evidenciju svih promjena vezanih uz stanje instrumentacijske, mjerno-regulacijske i upravljačke opreme na terminalu i trasi
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Minimalni uvjeti: - SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika - vozačka dozvola B kategorije - 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima Napomena: Instrumentarac I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada. Tvoje kompetencije: - znanja iz područja struke - sposobnost rješavanja tehničkih problema - sposobnost prostornog predočavanja i spretnost - vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima - vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima - vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima - uočavanje problema - motoričke sposobnosti Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.5.2024. godine. Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom vozačke dozvole, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.5.2024. godine. Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama. Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima. Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se na poveznici: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka. Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane. O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.
Stručna spremaSrednja stručna sprema
Vozačka dozvolaB
Minimalno radno iskustvo3

Poslodavac ti nudi

Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.
Jadranski naftovod d.d.
Jadranski naftovod d.d.
Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu. Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen15. 05. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Instalacije, održavanje i popravci iznosi 865.16 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću