Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Administrator ljudskih resursa (m/ž)

Jadranski naftovod d.d.
Prijava do: 25. 05. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Postani dio našeg tima kao Administrator ljudskih resursa - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Mjesto rada: Zagreb. Tvoje poslovne aktivnosti: - administrativna si podrška u upravljanju ljudskim resursima - odgovaraš za točnost unosa podataka o ljudskim resursima - prikupljaš podatke o zaposlenicima, ažuriraš, kontroliraš i koordiniraš baze podataka - sudjeluješ u procesu zapošljavanja: prikupljaš i analiziraš potrebe područja, sudjeluješ u izradi plana zapošljavanja, sudjeluješ u procesima pribavljanja, selekcije i uvođenja u posao - održavaš bazu i evidentiraš promjene podataka o zaposlenima u HRIS-u, personalnim dosjeima i arhivi - vodiš elektroničku evidenciju iz područja rada i zapošljavanja (HZZO, HZMO) - ažuriraš podatke o edukaciji; pratiš dinamiku, obavještavaš o promjenama - izrađuješ izvještaje prema potrebi, pripremaš podloge za izvještavanje - izrađuješ različite potvrde iz radnog odnosa - administriraš zahtjeve za prava u HRIS-u - pružaš podršku korisnicima za planiranje, evidentiranje i potvrđivanje radnih sati - koordiniraš i administriraš aktivnosti vezane za stručnu praksu i rad posredstvom ovlaštenih studentskih centara - sudjeluješ u predlaganju kalendara blagdana, korištenja kolektivnog godišnjeg odmora i slično - sudjeluješ u izradi plana i rasporeda korištenja godišnjeg odmora
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Minimalni uvjeti: - SSS; škola društvenog usmjerenja - znanje engleskog jezika - rad s Microsoft programskim paketima - 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima Tvoje kompetencije: - efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima - informatička pismenost - visoke razine komunikativnosti i ljubaznosti; otpornost na stres - interpretiranje podataka - sistematičnost, analitičnost, pragmatičnost - povjerljivost, temeljitost - motiviranost, fleksibilnost; multitasking Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.05.2024. godine. Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.05.2024. godine. Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama. Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima. Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca. Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se na poveznici: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka. Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane. O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.
Stručna spremaSrednja stručna sprema
Digitalne vještineMS Office
JezikEngleski (A2)
Minimalno radno iskustvo0-1

Poslodavac ti nudi

Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.
Jadranski naftovod d.d.
Jadranski naftovod d.d.
Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu. Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen15. 05. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Administrativna zanimanja iznosi 819.77 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću