Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Suradnik za digitalne programe (m/ž)

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Prijava do: 24. 02. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članka 20. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i članka 6. stavka 1. Pravilnika o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Nacionalna zaklada objavljuje natječaj za zapošljavanje u stručnu službu Nacionalne zaklade za sljedeće radno mjesto: C/ ODJELI ZA EUROPSKE FONDOVE I SUSTAVNE PODRŠKE 4. Suradnik(-ca) za digitalne programe – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme.
Vrsta poslaNa određeno vrijeme

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

Stručni i ostali uvjeti: - Magistar/magistra ili stručni/a specijalist/specijalistica i najmanje 1 godina radnog staža ili sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica ili stručni/a prvostupnik/prvostupnica i najmanje 3 godine radnog staža ili srednja stručna sprema i najmanje 5 godina radnog staža u području informatičkih i tehničkih znanosti, računalnih znanosti ili digitalnom marketingu - poznavanje rada u svim najzastupljenijim programima za obradu digitalnih sadržaja - iskustvo u radu na digitalnoj komunikaciji - napredne vještine za samostalno osmišljavanje i izradu foto i video sadržaja na digitalnim platformama - verbalne i pisane komunikacijske vještine - poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - sposobnost timskog rada - spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Nacionalne zaklade - razumijevanje društveno-ekonomskog utjecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji - analitičke sposobnosti i razumijevanje funkcioniranje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj - spremnost na povremena poslovna putovanja u Republici Hrvatskoj Ostale vještine: - položen vozački ispit B kategorije (nije uvjet već prednost) Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji/koje ispunjavaju propisane uvjete provesti će se testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (od rednoga broja 1. do 5.). Kandidati/kandidatkinje se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine uz probni rad od tri mjeseca osim pripravnika koji se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja(-ice) prijave i redni broj te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Ukoliko se kandidati(-kinje) prijavljuju na više radnih mjesta raspisanih ovim natječajem obavezno trebaju poslati zasebne prijave sa dokumentacijom za svako radno mjesto na koje se prijavljuju. Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne priložiti: - pismo motivacije (potpisano) - životopis - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno postojanje radnog staža. Za prijavu na radno mjesto pripravnika u navedenoj evidenciji treba biti razvidno da kandidati nemaju upisan radni staž - presliku Domovnice - presliku svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici s izuzetkom uvjerenja/potvrde o nekažnjavanju, a prije izbora kandidata/kandidatkinja predočiti će se izvornici. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dokumentacija kandidata koji nisu zadovoljili biti će uništena ili vraćena kandidatima. Prijave se podnose u roku od 10 dana od objave natječaja, zaključno do 24. veljače 2024. godine na adresu: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Štrigina 1a 10000 Zagreb s naznakom "4. Suradnik(-ca) za digitalne programe". Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave poslane suprotno uputama iz ovog natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/prijavljene na natječaj biti će obaviješteni pisanim putem. Obavijest o odabiru kandidata/kandidatkinje biti će objavljenja na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
Stručna spremaMagistar struke, Stručni specijalist
JezikEngleski (A2)
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
http://zaklada.civilnodrustvo.hrŠtrigina 1a, 10000 Zagreb
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen14. 02. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Marketing, PR i mediji iznosi 954.07 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću